Dr. F.B.C. Atalay

Gazi University (Ankara) “Faculty of Dentistry” Master’s Degree / 4 July 1986 Ankara

Ph.D. / Specialty: Gülhana Military Medical Academy 4 July 1995 Ankara

United States / Newyork -2001

United States / Newyork -2003

Israel / Tel-Aviv- 2013

Germany / Frankfurt-2015

Germany / Cologne – 2017

Germany / Cologne- 2019